Kennismakingsdagen

Almere, oktober 2015

Naturisten in Almere weten allang dat zonder kleren sporten het prettigst is. Maar nog niet iedereen weet wat we allemaal voor naturisten organiseren. Op zondagmiddag is er het zwemmen in zwembad aan de Bachweg (16:20 – 17:30) en op donderdagavond in sportzaal Slagbaai (19:45 – 22:15) het badminton.

Voor wie naturist is, wie zich naturist voelt en wie gewoon graag zonder kleren wil sporten organiseren we kennismakingsdagen: op zondagmiddag 25 oktober zwemmen voor een NFN-prijs van € 3,50 en op donderdagavond 29 oktober badminton voor een NFN-prijs van € 5,00.

Zie voor alle info de website www.nsvdewaterlelie.nl

Kom gerust langs.

NSV De Waterlelie is een eigentijdse vereniging met als uitgangspunt de principes van het naturisme. Dit betekent dat we elkaar in een ontspannen en een gemoedelijke sfeer zonder kleding accepteren en respecteren, waardoor iedereen binnen onze vereniging zichzelf kan zijn. Dit gevoel van vrijheid staat bij ons centraal. Daarom willen we op zoveel mogelijk manieren mogelijk maken dat naturisten ongekleed kunnen recreëren.

Zo hebben we geen genoegen genomen met het verdwijnen van het Zilverstrand, en hebben we, samen met de NFN en Chamavi, na veel overleg van de gemeente afgelopen zomer een tijdelijke naaktstrand gekregen op het Almeerderstrand.

Nieuws

Hondenstrand verplaatst voor tijdelijk naturistenstrand

Gemeente Almere

Om naturistenorganisaties de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een naturistenstrand in Almere heeft het college van B en W een gewijzigde hondenkaart vastgesteld. Per direct is een gedeelte van het Almeerderstrand niet langer aangemerkt als hondenstrand, zodat hier naaktrecreatie mogelijk is.

In verband met verdubbeling van de Rijksweg A6 is het Zilverstrand tijdelijk gesloten als strandlocatie. Hiermee is ook het naturistenstrand, dat in 1999 door de raad is aangewezen, de komende jaren niet beschikbaar.
Naar aanleiding van verzoeken van de naturistenorganisaties om een andere tijdelijke locatie in Almere is onderzocht of er een geschikte alternatieve locatie is. Deze is gevonden in het zuidelijk deel van het hondenstrand op het Almeerderstrand.

Vanwege de hygiëne is zwemmen en strandrecreatie niet toegestaan op hondenstranden. Daarom is besloten om het hondenstrand iets te verplaatsen. Hierdoor is naaktrecreatie mogelijk is op het zuidelijk deel van het Almeerderstand gedurende de periode dat het Zilverstrand afgesloten is. De borden die het hondenstrand markeren worden verplaatst.

Nieuws

kaart van het nieuwe naturisten gedeelte van het strand

het 'zuidelijk deel' is de nieuwe locatie voor naturisten

het ‘zuidelijk deel’ is de nieuwe locatie voor naturisten

Nieuws

Almere maakt ruim baan voor naaktrecreanten

Persbericht NFN

Het is zover: na twee jaar lobbyen door NFN en de Almeerse naturistenverenigingen is er vanaf vandaag weer een stukje strand in Almere waar je bloot van de zon kan genieten. Naaktrecreanten kunnen daarvoor terecht op het zuidelijke deel van het Almeerderstrand.

Het College van Almere heeft besloten het hondenuitlaatstrand in Almere in te krimpen, waardoor er ruimte vrijkomt voor naaktrecreatie. NFN, de landelijke belangenorganisatie voor naaktrecreanten, is natuurlijk blij met dit besluit. De gemeente komt hiermee namelijk tegemoet aan de wens van NFN en de Almeerse naturistenverenigingen De Waterlelie en Chamavi om een tijdelijk naaktstrand in te richten. Samen met vaste bezoekers van het Zilverstrand voerden zij al sinds najaar 2013 onderhandelingen met de gemeente over een tijdelijke locatie.

In juni kwamen de gesprekken tussen de gemeente, NFN en de andere naturistische partijen in een stroomversnelling. De gemeente handelde vervolgens snel, met in elk geval een naaktstrand voor de rest van dit zomerseizoen tot gevolg. Het strand is kleiner dan het voormalig naaktstrand op het Zilverstrand, maar biedt in elk geval een goede tijdelijke uitkomst voor de vele naaktrecreanten in Almere en omgeving. Voorheen konden naaktrecreanten terecht op het Zilverstrand, maar die locatie is al sinds 2013 gesloten in verband met de verbreding van de snelweg A6.

Door het zomerreces was er geen tijd meer het betreffende stuk strand officieel aan te wijzen als naaktstrand. In de praktijk is zo’n officiële benoeming ook niet nodig. Net als op elk naaktstrand gelden hier de regels van goed gedrag. Bovendien is het recht op naaktrecreatie juridisch geregeld. In Nederland kun je volgens de wet op elke daarvoor geschikte plek bloot zonnen. Dat je daarbij niet zichtbaar bent vanaf de openbare weg, de meeste andere bezoekers ook naakt recreëren of hier geen problemen mee hebben, zijn de belangrijkste criteria.

Nieuws

Omroep Flevoland: naaktstrand Almere een feit!

Naaktrecreanten blij met eigen strand

Naturisten uit Almere en omliggende gemeenten zijn blij dat er eindelijk weer een naaktstrand komt in Almere.

Honderden naturisten konden de afgelopen twee jaar niet naakt recreëren in Almere. De gemeente heeft na een jarenlange zoektocht het zuidelijke deel van het Almeerderstrand aangewezen als locatie voor naaktrecreatie. Dit strand wordt de tijdelijke vervanging van het Zilverstrand, dat door de verbreding van de A6 tussen 2013 en 2017 niet te gebruiken is als naaktstrand.

De toewijzing is het resultaat van onderhandelingen tussen de landelijke belangenorganisatie voor naaktrecreanten, de twee Almeerse naturistenverenigingen en de gemeente. Op de nieuwe locatie van het naaktstrand is nu nog een hondenstrand.

Beluister tevens het interview met José Smits van de Waterlelie op de site van Omroep Flevoland

Nieuwe plek Almeerse naturisten

Het zuidelijk deel van het Almeerderstrand is nu bestemd als tijdelijk naaktstrand. Hiertoe is de locatie van het hondenstrand gewijzigd.

 

Nieuws

berichtgeving Almere Dichtbij over naaktstrand Almere

Staatsbosbeheer verhindert aanleg nieuw naaktstrand Almere´

1 / 1
zoom out

ALMERE – Er komt voorlopig geen alternatief naaktstrand in Almere. De gemeente is in gesprek met Staatsbosbeheer over het openen van een strand voor naaktrecreatie aan de zuidzijde van het Almeerderstrand. Alleen ziet Staatsbosbeheer het niet zitten.

Een grote teleurstelling voor Almeerse naaktrecreanten donderdagavond. Wethouder Frits Huis kon hen niet blij maken met een nieuwe plek. Sinds de uitbreiding van de A6 is gestart, is het naaktstrand op het Zilverstrand wegens de werkzaamheden verloren gegaan. Onder meer NSV De Waterlelie, een Almeerse naturistenvereniging, strijdt al anderhalf jaar voor een alternatieve locatie. Tevergeefs.

D66 zette het onderwerp donderdagavond op de politieke agenda. Het college heeft namelijk meerdere malen beloofd met een alternatieve plek te komen. Alleen blijkt die zoektocht niet zonder hobbels. ,,Er is een inventarisatie gemaakt van alle stranden in Almere”, verklaart Huis, ,,toen bleven er twee geschikte plekken over. Almeerderstrand zuidzijde en de zuidkant van Schateiland in de Noorderplassen. Om de laatste locatie geschikt te maken is 96.000 euro nodig, om het Almeerderstrand geschikt te maken 6000. Onze keus is dus snel gemaakt.”

Niet rooskleurig
Het Almeerderstrand is echter in eigendom van Staatsbosbeheer en die wil niet meewerken, aldus Huis. ,,Het argument is dat er dan een te hoge recreatieve druk op die plek ontstaat.” Omdat de gemeente het er niet bij wil laten zitten, gaat wethouder Henk Mulder van Ruimtelijke Ordening nog een ultieme poging wagen en in gesprek met de natuurbeheerder. ,,Maar ik ben eerlijk, het ziet er niet rooskleurig uit”, aldus Huis.
Kunt niets
Voorzitter van De Waterlelie, Gerwin van der Pol, vindt het ontzettend jammer dat het er naar uitziet dat er geen nieuw naaktstrand komt. ,,Je kunt nu niets. Hoewel je in principe overal mag naakt recreeëren, word je zelf op het meest afgelegen stukje op de Almeerse stranden aangesproken door boa’s van de gemeente Almere. Almeerderstrand zou de ideale locatie zijn voor een nieuw naaktstrand. We kennen het gebied en het ligt goed gescheiden van het textielstrand.”
Eigen plek
De PVV stelde tijdens de bespreking voor dat Almeerse naaktrecreanten uitwijken naar stranden en campings elders in de provincie. Dat vindt Van der Pol geen optie. ,,Dit is een stad van bijna 200.000 inwoners. 1 op de 10 Nederlanders geeft aan wel eens naakt te recreeëren. Zou je dan al die Almeerders teleur moeten stellen? Voor iedere doelgroep is er wat in Almere, wij verdienen ook een plek.’’
Nieuws

Geen naturistenstrand, wel naturistisch recreëren

DE GEMEENTE ALMERE EN NAAKTRECREATIE

Gisteravond (21 mei 2015) heeft wethouder Frits Huis antwoord gegeven op vragen van D66 over de mogelijkheid van een tijdelijk naakstrand.

Daarin werd het volgende duidelijk:

– Het gereedmaken van het Almeerderstrand zuidzijde (naast het hondenstrand) voor naturisme kost 6000 Euro, en Schateiland 96000 Euro. Dus kiest de gemeente voor het Almeerderstrand. Maar Staatsbosbeheer weigert naturisme daar toe te staan, vanwege de grote recreationele druk (er is niet genoeg plek in Almere voor recreatie). De gemeente, die liever 6000 euro uitgeeft dan 96000, blijft aandringen bij Staatsbosbeheer, maar heeft weinig hoop dat SBB van gedachten verandert.

– Goed nieuws is dat de wethouder openlijk heeft gezegd dat Almere een naturistenlocatie zou moeten hebben, dat naturisten redelijke mensen zijn en gewoon naakt zou moeten kunnen recreëren.

– Opvallend nieuws is dat de wethouder zich realiseert dat een gemeente die geen officiële plek voor naaktrecreatie aanwijst daarmee in principe naaktrecreatie overal in de gemeente toestaat. Dit betekent, zonder dat dat hardop gezegd werd, dat er vanaf nu niet meer gehandhaaft wordt. In principe hoeft men niet meer bang te zijn voor BOA’s. 

Dat betekent niet dat de Almeerse naturistenverenigingen en de landelijke naturisten organisatie dit als een gelukkige uitkomst zien van langdurig overleg. Alle gesprekken en inspanningen waren gericht op het verkrijgen van een legaal, aangewezen stuk naturistenstrand. Onze strijd daarvoor gaat onverminderd door.

Het Zilverstrand is inmiddels dicht sinds najaar 2013 en Almere is nu een tweede seizoen ingegaan zonder naaktstrand. Ons streven blijft daarom dat zo snel mogelijk een tijdelijk naaktstrand aan het Marker- of Gooimeer wordt aangewezen.

Voor de langere termijn wensen wij een naaktstrand dat qua oppervlakte en voorzieningen gelijkwaardig is aan het Zilverstrand. Deze voorziening doet niet alleen recht aan de behoeften van 12% van de inwoners, maar vergroot zeker ook de recreatieve waarde en dus aantrekkingskracht van Almere voor recreanten uit de directe omgeving. Vooralsnog denken wij aan een nieuw in te richten Zilverstrand, maar hebben dan wel bedenkingen en vragen als dit strand een evenementenstrand zou worden.

Wat vooraf ging:

Sinds voorjaar 2014 zijn er meerdere gesprekken geweest tussen gemeente en een vertegenwoordiging van naaktrecreanten (reguliere strandbezoekers, de Almeerse naturistenverenigingen en de landelijke organisatie). Tijdens deze gesprekken heeft de gemeente de behoeften van de naaktrecreanten geïnventariseerd en zijn meerdere locaties besproken als tijdelijke vervanging voor het Zilverstrand en zijn enkele opties onderzocht. Het Schateiland in de Noorderplassen viel om kostentechnische redenen af (er dienden aanpassingen gedaan te worden om de infrastructuur te verbeteren en het zwemwater diende gecontroleerd te gaan worden), waardoor de keuze viel op het zuidelijk gedeelte van het Almeerderstrand. Vanwege de ligging aan open water en de nabije aanwezigheid van faciliteiten heeft deze locatie ook onze voorkeur.
De gesprekken vonden plaats op ambtelijk niveau, in een goede en open sfeer. Desondanks blijven wij het kwalijk vinden dat de gemeente pas ruim na sluiting van het Zilverstrand (september 2013) in actie kwam, terwijl onze verzoeken om naar een alternatieve locatie te kijken dateerden van ruim voor de sluiting (tweede helft 2011). Er had dan eerder op de ontstane situatie kunnen worden ingespeeld.

Sinds de sluiting van het Zilverstrand wordt verwezen naar het Laakse Strand (Zeewolde). Voor veel bezoekers is dit strand te ver (veel bezoekers uit Almere, maar ook uit de regionale driehoek Amsterdam-Utrecht-Amersfoort, kwamen per fiets naar het Zilverstrand). Daarnaast biedt het Laakse Strand minder faciliteiten.

Nieuws

Almere Deze Week: nog steeds geen nieuw naaktstrand

12 mei 2015
ALMERE – Op de eerste zomerse dag deze week zochten veel mensen de Almeerse stranden op. Helaas was dit voor Almeerse naturisten niet mogelijk. Almere heeft, sinds de tijdelijke sluiting van het Zilverstrand vorig jaar vanwege de uitbreiding van de A6, nog steeds geen naturistenstrand. D66 wil weten of het naturistenstrand er dit seizoen komt en diende schriftelijk vragen bij het college in.Gavin Vegersteen van D66 wil van het college weten wat zij heeft ondernomen om een geschikte alternatieve locatie voor naaktrecreatie te vinden en wanneer zij een alternatieve locatie kan aanwijzen voor het Zilverstrand. Vorig jaar juni stelde D66 al eerder vragen over de mogelijkheden om naakt te recreëren. Het college gaf, volgens D66, toen aan dat een alternatieve locatie voor het zomerseizoen van 2015 beschikbaar zou zijn. ‘Inmiddels is het recreatieseizoen en het warme weer aangebroken en heeft onze fractie te horen gekregen dat een alternatief nog steeds niet beschikbaar is’, schrijft Vegersteen.
Joop Hagen van Naturisten Sportvereniging De Waterlelie laat weten dat hij namens de vereniging en naturistenvereniging Chamavi in overleg is met de gemeente. “We kunnen er nu nog niks over zeggen, dat kan pas na half mei. Al voor de afsluiting van het Zilverstand hebben we geprobeerd om afspraken te maken met de gemeente. Toen stond dat bord er ineens en was het strand afgesloten. Volgens het bord is het Almeerderstrand het alternatief. Maar dat bleek dus niet voor ons te gelden.”
De Almeerse naturisten werden verwezen naar het Laakse Strand in Zeewolde. “Dat is voor ons geen goed alternatief. Het is 20 kilometer verder. Dat is voor de mensen die op de fiets willen gaan echt te ver.”
Het Schateiland in de Noorderplassen is een locatie waarover vorig jaar gesproken werd. “Hier moest zoveel worden aangepast dat dat helaas niet doorging. We willen een locatie met dezelfde voorzieningen als bij het Zilverstrand.”

Bekijk het artikel ook in Almere Deze Week

Nieuws

Tijdelijk naaktstrand Almere: nog even geduld a.u.b.

Naaktrecreanten in Almere en omgeving moeten nog even geduld uitoefenen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een tijdelijk naaktstrand in Almere. Of dit er gaat komen hangt af van verschillende factoren. We houden je in elk geval op de hoogte; medio mei verwachten we je meer te kunnen berichten.

September 2013 werd het populaire Zilverstrand bij Almere gesloten. Het gebied ging letterlijk op de schop vanwege de uitbreiding van de A6. Sindsdien probeert een grote groep naaktrecreanten samen met de gemeente een tijdelijk alternatief te vinden.

De groep naaktrecreanten bestaat uit vertegenwoordigers van de Almeerse naturistenverenigingen De Waterlelie en Chamavi, de vaste bezoekers én uiteraard NFN. Zij werken samen namens de honderden naaktstrandbezoekers die op een mooie dag het Zilverstrand bezochten. Klik voor meer locatie informatie op NFN Zilverstrand.

Nieuws

Verrassend: dit jaar geen naaktstrand in Almere

Dit jaar geen naturistenstrand in Almere. Dat laat het college van b en w weten in antwoord op vragen van D66. Er zijn op dit moment geen stranden die geschikt zijn voor naaktrecreatie.

Naturistenverenigingen De Waterlelie en Chamavi zijn al sinds begin dit jaar op zoek naar een plek aan het water, omdat het Zilverstrand tot 2017 door de verbreding van de A6 niet meer voor naaktrecreatie gebruikt kan worden.

Het college heeft als alternatieve locatie een deel van het Schateiland aan de Noorderplassen op het oog. Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren om dat geschikt te maken. Dat gaat dit jaar niet meer lukken. Naturisten worden door de gemeente nu doorverwezen naar het Laakse Stand in Zeewolde.

Bron: Omroep Flevoland, 31-08-2014

Uncategorized