Geen naturistenstrand, wel naturistisch recreëren

DE GEMEENTE ALMERE EN NAAKTRECREATIE

Gisteravond (21 mei 2015) heeft wethouder Frits Huis antwoord gegeven op vragen van D66 over de mogelijkheid van een tijdelijk naakstrand.

Daarin werd het volgende duidelijk:

– Het gereedmaken van het Almeerderstrand zuidzijde (naast het hondenstrand) voor naturisme kost 6000 Euro, en Schateiland 96000 Euro. Dus kiest de gemeente voor het Almeerderstrand. Maar Staatsbosbeheer weigert naturisme daar toe te staan, vanwege de grote recreationele druk (er is niet genoeg plek in Almere voor recreatie). De gemeente, die liever 6000 euro uitgeeft dan 96000, blijft aandringen bij Staatsbosbeheer, maar heeft weinig hoop dat SBB van gedachten verandert.

– Goed nieuws is dat de wethouder openlijk heeft gezegd dat Almere een naturistenlocatie zou moeten hebben, dat naturisten redelijke mensen zijn en gewoon naakt zou moeten kunnen recreëren.

– Opvallend nieuws is dat de wethouder zich realiseert dat een gemeente die geen officiële plek voor naaktrecreatie aanwijst daarmee in principe naaktrecreatie overal in de gemeente toestaat. Dit betekent, zonder dat dat hardop gezegd werd, dat er vanaf nu niet meer gehandhaaft wordt. In principe hoeft men niet meer bang te zijn voor BOA’s. 

Dat betekent niet dat de Almeerse naturistenverenigingen en de landelijke naturisten organisatie dit als een gelukkige uitkomst zien van langdurig overleg. Alle gesprekken en inspanningen waren gericht op het verkrijgen van een legaal, aangewezen stuk naturistenstrand. Onze strijd daarvoor gaat onverminderd door.

Het Zilverstrand is inmiddels dicht sinds najaar 2013 en Almere is nu een tweede seizoen ingegaan zonder naaktstrand. Ons streven blijft daarom dat zo snel mogelijk een tijdelijk naaktstrand aan het Marker- of Gooimeer wordt aangewezen.

Voor de langere termijn wensen wij een naaktstrand dat qua oppervlakte en voorzieningen gelijkwaardig is aan het Zilverstrand. Deze voorziening doet niet alleen recht aan de behoeften van 12% van de inwoners, maar vergroot zeker ook de recreatieve waarde en dus aantrekkingskracht van Almere voor recreanten uit de directe omgeving. Vooralsnog denken wij aan een nieuw in te richten Zilverstrand, maar hebben dan wel bedenkingen en vragen als dit strand een evenementenstrand zou worden.

Wat vooraf ging:

Sinds voorjaar 2014 zijn er meerdere gesprekken geweest tussen gemeente en een vertegenwoordiging van naaktrecreanten (reguliere strandbezoekers, de Almeerse naturistenverenigingen en de landelijke organisatie). Tijdens deze gesprekken heeft de gemeente de behoeften van de naaktrecreanten geïnventariseerd en zijn meerdere locaties besproken als tijdelijke vervanging voor het Zilverstrand en zijn enkele opties onderzocht. Het Schateiland in de Noorderplassen viel om kostentechnische redenen af (er dienden aanpassingen gedaan te worden om de infrastructuur te verbeteren en het zwemwater diende gecontroleerd te gaan worden), waardoor de keuze viel op het zuidelijk gedeelte van het Almeerderstrand. Vanwege de ligging aan open water en de nabije aanwezigheid van faciliteiten heeft deze locatie ook onze voorkeur.
De gesprekken vonden plaats op ambtelijk niveau, in een goede en open sfeer. Desondanks blijven wij het kwalijk vinden dat de gemeente pas ruim na sluiting van het Zilverstrand (september 2013) in actie kwam, terwijl onze verzoeken om naar een alternatieve locatie te kijken dateerden van ruim voor de sluiting (tweede helft 2011). Er had dan eerder op de ontstane situatie kunnen worden ingespeeld.

Sinds de sluiting van het Zilverstrand wordt verwezen naar het Laakse Strand (Zeewolde). Voor veel bezoekers is dit strand te ver (veel bezoekers uit Almere, maar ook uit de regionale driehoek Amsterdam-Utrecht-Amersfoort, kwamen per fiets naar het Zilverstrand). Daarnaast biedt het Laakse Strand minder faciliteiten.

Nieuws